THOMAS GIA TEST PÅ NORSK

Skal du ta en Gia-test? Her har vi samlet eksempler og de beste tipsene til hvordan du får høy score i GIA-testen.

 Bedrifter som bruker Thomas GIA tester er for eksempel

OM GIA TESTER

Test kalles ofte bare en GIA test eller en Thomas GIA test, og tilbys av selskapet Thomas International. GIA står for General Intelligence Assessment. Ofte vil du som kandidat ta GIA-testen i forbindelse med samme bedrifts personlighetstest kalt PPA, som er en test som er basert på DISC-profilen, og som til forveksling minner om en DISC-profiltest.

Om Test The Talent

Test The Talent er en norsk jobbtest treningsportal
Våre tester er designet for å trene opp hastigheten din
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Hvordan er GIA testene oppbygget?

Gia-testen er først og fremst en logisk/matematisk test, men et sterkt fokus på hastighet, og testen samsvarer godt med en vanlig IQ-test.

Testen er delt inn i 5 deler, hvor du skal svare på flest mulig spørsmål i tide, innenfor tidsrammen.

Testen tar 30 minutter, utenom instruksjon og gjennomgang av demospørsmål. Dette tilsvarer 6 minutter for hver av de 5 delene.

Men det tar litt tid å lese og forstå instruksjonene riktig, og prøv demospørsmålene som ikke teller i den endelige testen. Så sett av god tid (1 time) til å ta og fullføre testen i sin helhet.

Spørsmålene kan virke enkle, ja nesten trivielle, men en stor del av å bestå testen er hurtighet.

Poengsummen du får i en GIA-test er en % del. fra 0-100, hvor 50 % er normalfordelingen.

Så får du en score på 50 %, så ligger du midt i normalområdet (gjennomsnittet) for de testede kandidatene.

For hver av de 5 underkategoriene får du en % sikker poengsum, og i tillegg en samlet poengsum for hele testen.

GIA testens underkategorier

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Du blir presentert for et utsagn for eksempel:

“Peter er mindre enn Ole”

Og to svaralternativer Peter og Ole.

SÅ snart du klikker på, forsvinner utsagnet og erstattes med et spørsmål. F.eks. Hvem er minst. ?

Derfor må du huske utsagnet i hodet ditt og deretter svare på spørsmålet.

Disse spørsmålene fortsetter kontinuerlig i samme stil med 2 navn og ulike egenskaper:

Hvem er lykkeligst, hvem er høyest, hvem er størst, hvem er tynnest, hvem er minst?

Vær spesielt oppmerksom på at spørsmålene varierer i forhold til utsagnet.

Eksempel: Jørgen er eldre enn Kristian Hvem er yngre? Eller hvem er eldst?

Denne typen spørsmål fokuserer utelukkende på din visuelle evne til raskt å koble sammen store og små bokstaver.

H D A F

h d p q

Du vil bli presentert med 4 sett med boksager, hvert sett er satt opp vertikalt (så i eksempelet ovenfor. Hh, Dd, Ap & Fq)

Den øverste raden er med store bokstaver og den nederste raden er alltid små.

For hvert spørsmål, svar på hvor mange av de fire settene der store og små bokstaver samsvarer?

Det vil alltid være mulig å besvare ref. 0, 1, 2, 3 eller 4 samsvarer.

I det konkrete eksemplet ser man at sett 1. Hh er det en match, også i sett 2 Dd, men de to siste, Ap og Fq er det ikke en match.

Riktig svar er derfor 2.

I denne numeriske oppgavetypen vil du bli presentert med 3 tall.

Du må identifisere hvilket, av enten det minste eller største tallet, som er lengst unna det midterste tallet. (eller tenk på det som det gjenværende tallet)

For eksempel kan du se disse tre tallene. 5 9 3

3 er det minste, 9 er det største og 5 er det midterste (resterende tall)

Avstanden fra 5 til 9 = 4 og avstanden fra 3 til 5 er 2. Den største avstanden til midttallet er altså fra 9-tallet. så det riktige svaret er tallet 9.

Du ser tre ord på skjermen, og du må finne ut hvilket av de tre ordene som er forskjellig fra de to andre.

Motsatt er 2 av ordene koblet sammen og det tredje ordet ikke.

For eksempel:

Nano Micro Eliminere

Nano og mikro betyr begge noe (veldig) lite, mens eliminering betyr noe i stil med å fjerne.

Det er ikke mulig å umiddelbart lage en kobling mellom eliminere og de andre ordene. Så Eliminere er ordet som skiller seg ut og er det riktige svaret.

Du får presentert et bilde med for eksempel bokstaven R i fire forskjellige rotasjoner. henv. 90, 180 og 270 grader.

I tillegg ses den både vendt riktig og speilvendt.

Du bør vurdere det som 2 sett med bokstaver. (sett vertikalt, og innrammet) Du må nå svare på om enten 0,1 eller 2 (begge) av de to settene stemmer overens. Og med om settene stemmer overens menes om bokstavene både kan roteres og matches, eller om de er forskjellige uansett hvordan de roteres.

I eksemplet ovenfor viser det venstre settet at toppen R, hvis den dreies 90 grader med klokken, dreier seg riktig. I det høyre settet er derimot øvre R speilvendt, og uansett hvordan den roteres vil den ikke kunne matche den nedre R i det settet. Derfor er det riktige svaret for denne oppgaven 1.

GIA test resultater

Når du har tatt GIA-testen vil selskapet du tester for blant annet kunne identifisere det følgende basert på testresultatene dine

 • Hvordan din plassering er i forhold til normalfordelingen, jf. med andre kandidater som har tatt prøven
 • Hvor flink du er til å absorbere ny informasjon
 • Hvor sterk er din ordforståelse generelt
 • Har du god korttidshukommelse
 • Logisk resonnement styrke
 • Matematiske evner i presisjon i forhold til raske utregninger og tallforståelse

Tips for å få en høy score i en GIA-test

 1. Husk å ikke være for rask (for mange feil er ikke optimalt)
 2. Det er en tidsbegrensning for hver kategori, på kun 6 minutter. Det er på ingen måte tid til å gruble lenge over et spørsmål du kan ha problemer med. Det skal gå hurtig mellom spørsmålene.
 3. Du velger selv hvilket språk du vil ha prøven på. Velg norsk hvis dette er ditt morsmål. Det vil hjelpe deg spesielt i ordgjenkjenningsdelen.
 4. Vær så skarp og klar i hodet som du kan være når du tar den rette testen, velg den tiden på dagen du presterer best.
 5. Pass på at du sitter helt uforstyrret og sett telefonen i stille/flymodus.
 6. Tenk på om du vil bruke mus eller styreflate, velg det du jobber raskest med, tid er en så vesentlig faktor i GIA-testing at dette ikke er uvesentlig.

Kjøp tilgang til GIA treningstest

5 x forskjellige testsett
+ 2000 testspørsmål
Alle testsett er på norsk
Tilgangen til alle testene er gyldig i 90 dager.
Tren og bli bedre på Thomas GIA-test

HUSK at vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester!

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer