ACE KOGNITIV TEST PÅ NORSK

Skal du ta en ACE-test? Og ønsker du å forberede deg så godt som mulig? Les mer om testen og hvordan du kan oppnå en høy poengsum på en ACE Cognitive test.

Bedrifter som tester kandidater med ACE tester

OM ACE TESTER

Testen er utviklet og tilbys av selskapet Master International, og i Norge av Master Norge.

ACE-testen er, i likhet med andre evnetester, utviklet for å måle ditt potensial til å gjennomskue komplekse situasjoner og ta de beste logiske beslutningene. I tillegg viser testen også din evne til å tilegne deg ny kunnskap.

Om Test The Talent

Test The Talent er en dansk jobbtest treningsportal
Testene våre er utviklet for å trene før jobbtesten
Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.
Vil tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Hvordan er ACE Kognitiv test opbygget?

Testen består av tre deler: en numerisk (matematisk) del med tekstbaserte matematiske oppgaver, en logisk (abstrakt/romlig) del der du skal finne logikken i en figur. Til slutt er det en verbal del som tester dine evner i forhold til ord. Alt i alt er testen en utmerket indikator på den tradisjonelle måten å måle IQ på.

Selve testen tar vanligvis 30 minutter, eksklusive instruksjoner og gjennomgang av demospørsmål. Den inneholder bare 12 spørsmål, men spørsmålene er svært vanskelige, både generelt og sammenlignet med andre tester. Til gjengjeld har du relativt lang tid på deg til å svare på hvert spørsmål (2,5 minutter). Det finnes også en lengre versjon av ACEs kognitive test med 24 spørsmål på 75 minutter.

Hurtighet er imidlertid en del av testen, så poengsummen din blir bedre hvis du har tid til overs etter at du har svart på alle spørsmålene.

Hva er en Metis test?

ACE testen omtales av noen som en Metis-test, men det er ikke det riktige navnet. Metis er rett og slett navnet på systemet som selskapet bak ACE testen og andre tester bruker for å kjøre testene. Så Metis-begrepet er mest relevant for (HR)-ansatte i bedriftene som tester kandidater med ACE tester eller andre typer tester fra Master Norge.

ACE Kognitiv test kategorier og spørsmåltsyper

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Du vil få et tekstbasert matematikkspørsmål som dette litt enkle eksempelet

På halloween besøkte Willam 12 hus. I 5 av husene fikk han en sjokoladeplate, i 4 av husene fikk han en kjærlighet på pinne og i resten av husene fikk han godteri.
I hvor mange prosent av husene fikk han godteri?

Du må svare i et åpent felt, dvs. at du ikke kan gjette blant fem forskjellige forhåndsdefinerte alternativer.

Denne klassiske logikk/IQ-figurtypen tester dine såkalte romlige evner.

I ACE-testen er det bare én type figur med 9 felter i en 3×3-matriseformasjon.

Ett av feltene er tomt (vanligvis det siste feltet nederst i høyre hjørne), og du må finne ut hvilket av de 4-6 forhåndsdefinerte svaralternativene som er det riktige.

Den tredje typen spørsmål handler om verbale evner, dvs. din evne til å forstå ord.

Denne typen spørsmål kalles også analogi, der du blir testet på hvor godt du klarer å se sammenhenger mellom ord.

Kaliber: skytevåpen
Diameter: ?

Rør
Kanal
Verktøy
Slagvåpen

Eksemplet ovenfor forutsetter at man på forhånd vet at diameteren på løpet på et skytevåpen kalles kaliber, som også er et mål på størrelsen på prosjektilet.

En lignende analogi finnes bare for rør, siden man alltid oppgir et mål på rørets størrelse i diameter. En lignende analogi er utelukket for de tre andre svaralternativene.

Hvordan måles et ACE testresultat

Når du har tatt ACE-testen, vil bedriften du tester for, motta en rapport med testresultatet ditt.

  • En total poengsum på en skala fra 1-10.
  • En poengsum fra 1-10 på hvert av de tre områdene (numerisk, logisk, verbal).
  • En hastighetsskår for hvert av de tre delområdene fra 1-10.
  • En tekstbasert tolkning av testresultatene dine som du kan bruke til å snakke om på ditt neste jobbintervju.
  • En tolkning av testresultatet ditt i forhold til gjennomsnittet (normalfordeling).

ACE-testen på 1-10 poeng følger en normgruppe (normalfordeling), dvs. de som tar testen, ikke befolkningen generelt. Hvis du får 5 poeng, befinner du deg i midten av feltet.

Hvordan få en høy score på ACE test

  1. Øv så mye du kan på øvelsesprøvene før den virkelige prøven.
  2. Du velger selv hvilket språk du vil ta prøven på. Velg norsk hvis det er morsmålet ditt. Det vil hjelpe deg spesielt i ordgjenkjenningsdelen.
  3. Vær så skarp og klar i hodet som mulig når du tar den virkelige prøven, og velg den tiden på dagen da du presterer best.
  4. Sørg for å være helt uforstyrret og sett telefonen på lydløs/flymodus.
  5. Tren/varm opp rett før den virkelige testen.

Kjøp tilgang til ACE treningstester

5 x testsett
48 testspørsmål
Alle testsett er på norsk
Utdypende tilbakemelding på resultatet ditt.
Tilgang til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og bli bedre til en ACE-test

HUSK at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

Test The Talent tilbyr øvingstester som er designet for å gi kandidater mulighet til å trene til den virkelige ACE kognitive testen.

Test The Talent har ingen tilknytning til selskaper som ACE Tests, Master Management Norge AS, Master International AS eller deres merkevarer.

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer