Matrigma Tester på norsk

Skal du ta Matrigmas logiske test og ønsker å forberede deg best mulig?

Les mer om testen og hvordan du kan øve for å få et godt resultat.

Test The Talents testpakker forbereder deg på testene du får hos:

OM MATRIGMA TESTER

Hva er en matrigmatest?

Matrigma-testen er utviklet av det svenske selskapet Assessio og er en evnetest som kan brukes til å teste generelle mentale evner (GMA) i rekrutteringsprosesser. Matrigma-testen finnes i to versjoner: klassisk og adaptiv. Alle testspørsmålene følger samme mønster, men med ulik logikk.

Hva slags spørsmål kan man forvente?

Det finnes bare én type oppgaver i Matrigma, nemlig logiske matrisefigurer med et 3×3 rutenettmønster. Hovedfiguren inneholder ulike objekter som plasseres på sine respektive plasser i rutenettet i henhold til en bestemt logikk. Det er fire til seks svaralternativer, hvorav bare ett er riktig.

Hvert spørsmål inneholder et 3 × 3-felt, og figurene er organisert slik at de følger en bestemt logikk for hvert nytt spørsmål. Dette krever at man ser på matrisene fra ulike perspektiver. Ofte ser man først på radene og kolonnene i matrisen. Men det er også viktig å holde øye med diagonalene.

LOGISKE SEKVENSER I MATRIGMA TESTER

Vær spesielt oppmerksom på:

 • Endring av farger for noen eller alle objektene
 • Endring i antall objekter
 • Rotasjon eller endring av objektenes posisjon
 • Refleksjon eller rotasjon av objekter
 • Objektenes speiling eller symmetri

Kjøp tilgang til Matrigma treningstest

10 x forskjellige testsett
Matrigma Classic & Adaptive
141 testspørsmål
Alle testsett er på norsk
Utdypende tilbakemelding på resultatet ditt.
Tilgang til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og oppnå et godt resultat på Matrigma Test

Matrigma tilgjengelige språk

Både den adaptive og den klassiske Matrigma-testen kan gjennomføres på en lang rekke språk. Du kan selv velge hvilket språk du vil ta testen på. Det er lurt å øve på morsmålet ditt, som sannsynligvis er norsk for deg. Hos Test The Talent Norge er alle testene på norsk.

Matrigma prøveversjoner

Frem til begynnelsen av 2020 fantes det bare én versjon av Matrigma-testen – den klassiske versjonen. Den nye, mer komplekse versjonen, kalt «Adaptive Matrigma Test», skiller seg ut ved at testen hele tiden tilpasser seg svarene dine.

Den adaptive versjonen er den samme som den klassiske versjonen av Matrigma-testen når det gjelder spørsmål og oppgaver. På Test The Talent kan du forberede deg til begge testversjonene.

Klassisk Matrigma-test

I denne versjonen har du 40 minutter på deg til å løse 35 testoppgaver. Vanskelighetsgraden øker kontinuerlig fra spørsmål 1, som er i den lette enden, til spørsmål 35, som er vanskeligere.

Adaptiv Matrigma-test

Det spesielle med den adaptive testversjonen er at du bare har 12 minutter på deg til å svare på så mange spørsmål som mulig. Jo flere riktige svar, jo bedre. Du har imidlertid bare 60 sekunder per spørsmål. Vanskelighetsgraden på spørsmålene avhenger av hvordan du presterte i det forrige spørsmålet. Hvis du svarer riktig på ett spørsmål, øker vanskelighetsgraden på de neste spørsmålene. Men hvis du svarer feil på et spørsmål, blir det neste spørsmålet litt lettere. Det adaptive testsystemet tilpasser seg individuelt til kandidaten og eliminerer automatisk spørsmål som er unødvendig lette eller for vanskelige for kandidaten, ettersom kandidatens maksimale prestasjon evalueres og tilpasses gjennom hele testen.

Klassisk MatrigmaAdaptiv Matrigma
Antall spørsmål35 spørsmål Så mange du kan nå
Tidsbegrensning40 minutter 12 minutter
VanskelighetForhåndsdefinert økning i alvorlighetsgradVanskelighetsgraden er basert på prestasjonene dine i forrige oppgave.

Resultater og tolkning

Når du som kandidat har tatt en Matrigma-test, vil du umiddelbart få vite om du har scoret under gjennomsnittet, gjennomsnittet eller over gjennomsnittet. Dette gir deg en indikasjon på hvor godt du har gjort det. Det samme gjelder både den klassiske og den adaptive versjonen. Den potensielle fremtidige arbeidsgiveren du tar testen for, får en detaljert rapport med en grafisk fremstilling av prestasjonene dine.

Forstå ditt resultat (normalfordeling)

En poengsum på 7 eller høyere anses som en svært god prestasjon (tallene angir ikke antall spørsmål som er løst riktig, men er kun en indikator for sammenligning). Det vil si at 16 % scorer 7-10 poeng, de fleste (68 %) scorer 3-6 poeng, som er gjennomsnittlig, og de resterende 16 % scorer lavt, som er under gjennomsnittet (score under 2).

Hvordan bedrifter bruker resultatet

Matrigma-testen brukes av arbeidsgivere for å få et inntrykk av potensielle jobbsøkere og for å se hvor godt de kan løse komplekse oppgaver. En høy poengsum i en av testversjonene viser at kandidaten har lett for å lære seg nytt innhold. I tillegg anses de som har bestått en test som mer effektive, kreative og fleksible når det gjelder å håndtere utfordringer. Disse kandidatene lykkes dermed bedre i stillinger som krever komplekse oppgaver enn andre kandidater med lavere poengsum.

Hvorfor du bør øve til Matrigma-testen

 • En søknadsprosess er alltid preget av konkurranse. En grundig forberedelse til testen kan derfor være avgjørende for om prosessen blir vellykket eller ikke.
 • Ved å øve på Matrigma-testoppgavene på forhånd og forstå hvordan de er bygd opp, vil du spare mye tid, slik at du kan svare på flere spørsmål og få et bedre resultat.
 • Noen av Matrigma-spørsmålene er svært komplekse og kan virke forvirrende og håpløse i begynnelsen, noe som igjen bremser løsningsprosessen. Lær av det ovennevnte hvordan du kan håndtere slike situasjoner.
 • Ved å repetere og øve ofte blir du kjent med oppgavene. På denne måten kan du ta den riktige testen med større selvtillit.
 • Test The Talent inneholder også en guide som i detalj viser mulige løsninger og strukturer for typiske Matrigma-spørsmål.
 • Når du har forstått hvordan du løser Matrigma-oppgavene, blir det mye enklere for deg.

Om Test The Talent

Test the Talent er en norsk opplæringsportal for jobbtester.
Testene våre er utviklet for å gi deg opplæring før jobbtesten.
Du får detaljert tilbakemelding på hvert spørsmål.
De beste forutsetningene for å bli bedre.
Test the Talents kunder forbedrer seg i gjennomsnitt med 76 %.

 • Treningsprøver i høy kvalitet

  Bruk Test The Talent og få best mulig forberedelse til jobbtesten din

 • Få et langt bedre resultat

  I gjennomsnitt forbedrer brukerne av Test The Talent seg med 76 % sammenlignet med de som ikke har trent

 • Få jobben gjort

  Med et strukturert testkurs kommer du et skritt nærmere drømmejobben

Hvordan få en høy score i Matrigmatester

 • Øv så mye som mulig på øvingstester før den virkelige prøven.
 • Du velger selv hvilket språk du vil ta prøven på. Velg norsk hvis det er morsmålet ditt.
 • Vær så skarp og klar i hodet som mulig når du tar den virkelige prøven, velg den tiden på dagen da du presterer best.
 • Sørg for at du sitter uforstyrret og at telefonen er på lydløs.
 • Øv/varm opp rett før den virkelige prøven.

Kjøp tilgang til Matrigma treningstest

10 x forskjellige testsett
Matrigma klassisk og adaptiv
141 testspørsmål
Alle testsettene er på norsk
Detaljert tilbakemelding på resultatet ditt.
Tilgang til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og forbedre deg til en Matrigma-test

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

Prøv en gratis test

 • 5 logiske oppgaver på tid
 • Du har bare 6 minutter på deg til å fullføre testen.
 • Vanskelighetsgraden er i den lette enden av skalaen.
 • Du får resultatet ditt umiddelbart etter testen
© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer