IST 2000 R Test

Skal du ta den kognitive testen IST 2000 R og ønsker å forberede deg best mulig? Her kan du lese om IST 2000 R-testen og hvordan du får høyest mulig poengsum.

Bedrifter som tester kandidater med IST 2000 R-testen

OM IST 2000 R TESTS

Intelligenz-Struktur-Test (IST) 2000 R er en kombinert test med en verbal, en numerisk og en logisk (visuell-romlig) del. Testen skiller seg fra andre tester på markedet ved at den er svært lang. Den totale effektive testtiden er 77 minutter pluss introduksjon. IST 2000 R-testen er utviklet av det tyske selskapet Hogrefe.

Om Test The Talent

Test The Talentet er en norsk opplæringsportal for jobbprøver
Testene våre utviklet for å trene før jobbtesten
Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.
De beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Oppbygning: IST 2000 R test

Testen er delt inn i tre uavhengige deler, verbal, numerisk og logisk, hver med tre underkategorier.

Verbal: Setningsstruktur, analogier, liknelser 6 min + 7 min + 8 min = 21 minutter.

Numerisk: Aritmetikk, tallinjer, aritmetiske tegn 3 * 10 min = 30 min.

Logisk: Figurkomposisjon, terninger, matriser 7 min + 9 min + 10 min = 26 min.

Hver del består av 20 oppgaver, så prøven har totalt 180 oppgaver. Den totale effektive testtiden er 77 minutter, og hvis du legger til introduksjonen til hver del og eksempler, kan du regne med at IST 2000 R-testen tar over halvannen time.

Testen gir deg en god oversikt over hvor langt du har kommet på de 20 oppgavene i hver seksjon. Du kan hoppe over spørsmål og komme tilbake til dem senere. Etter spørsmål 20 blir du spurt om du vil gå gjennom alt, dine ubesvarte spørsmål eller fullføre testen selv om det er mer tid. Når tiden er ute, avbrytes deltesten automatisk. Det er også verdt å nevne at testen ikke har noen synlig tidtaker.

IST 2000 R testkategorier og spørsmålstyper

Fullføre setninger

I denne oppgavetypen må du fullføre en setning.

Det kan for eksempel stå:

Et skip ligner mest på en ?

Deretter må du velge mellom noen forskjellige (5) svaralternativer.

Analogier

Du blir presentert for et uttrykk.

Ord A er relatert til ord B på samme måte som ord C er relatert til?

Du må velge riktig svar blant fem mulige svar.

Likheter

Du får se 6 forskjellige ord og må velge de 2 ordene som passer best.

Beregning

Du får oppgitt et matematisk uttrykk/likning og skal vanligvis finne X

55 – 22 = X

X = ? (åpent svar)

Tallrekker

Du ser en tallrekke og skal finne ut hvilket tall som er det neste logiske tallet i rekken:

2 4 6 8 10 12 ? (enkelt eksempel)

Regnetegn

Du blir presentert for en ligning der tallene og resultatene er forhåndsdefinert.

Men regnetegnet (eller regnetegnene) mangler. Du må velge mellom pluss, minus, multiplisere eller dividere + – * :

Eksempel: 16 ? 7 ? 4 = 92

Oppgaven din er å velge riktig aritmetisk fortegn for hvert spørsmålstegn.

Sammensetning av figurer

Du ser en figur som er delt inn i 2-4 små figurer, og du må svare på hvilken figur (av 5 mulige) de små figurene kan deles inn i.

Terninger

Du kan visuelt se terningens tre sider,

Det er ikke en «vanlig terning» med 1-6 øyne per side. Det kan det være, men man kan også se andre former som trekanter og firkanter på kuben.

Oppgaven går ut på å ta utgangspunkt i en kube og deretter visualisere hvordan den kan roteres for å passe inn i ett av de fem svaralternativene.

Matriser

Et mer klassisk logisk problem der du ser en rekke sammensatte figurer, men i en 2 x 2- eller noen ganger en 3 x 3-formasjon.

En firkant på 4 eller 9 er i stedet et spørsmålstegn, og du må finne ut hvilken logisk rekkefølge som er i oppgaven, slik at du kan velge riktig av de fem svaralternativene.

Den beste forberedelsen til IST 2000 R

  1. Øv så mye som mulig på øvelsesprøver før den virkelige prøven.
  2. Husk hjelpemidlene: papir og blyant er spesielt nyttig for mellomregninger i de numeriske prøvene.
  3. Vær så skarp og klar i hodet som mulig når du tar den virkelige prøven, velg den tiden på dagen da du presterer best.
  4. Sørg for at du sitter uforstyrret og at telefonen er på lydløs/lydløs.
  5. Øv/varm opp rett før den virkelige prøven.

Kjøp tilgang til generelle treningstester

38 x forskjellige testsett
365 testspørsmål
Stor overlapping i forhold til spørsmålene i IST R 2000-testen
Alle testsett er på norsk
Utdypende forklaring på hvert eneste spørsmål
Tilgangen til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og prester bedre på din ITS 2000 R-test.

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer