Korn Ferry – Talent Q Assessment

Står du foran en Korn Ferry-test og ønsker å forberede deg best mulig? Her kan du lese om testen og hvordan du kan forberede deg for å få høyest mulig poengsum.

Virksomheder der tester kandidater med Korn Ferry – Talent Q

OM Korn Ferry – Talent Q Assessment

Talent Q-testene er utviklet av selskapet Korn Ferry og brukes til å måle ulike kognitive og personlige ferdigheter. Ofte blir du bedt om å ta en ansettelsestest i begynnelsen av søknadsprosessen. Den forteller det potensielle selskapet om dine ferdigheter og om du vil gå videre til neste runde eller ikke. Talent Q-tester er psykometriske tester. Talent Q Aspects og Talent Q Elements er designet for ulike inngangsnivåer, men det er bare en liten forskjell i strukturen. Tidspress, en rekke svaralternativer og den adaptive spørrestilen er en utfordring. Ferry Korn tilbyr også personlighetstesten Talent Q Dimensions, som måler interesse og potensiell kulturell tilpasning til selskapet. KFALP Leadership Potential Test brukes til å måle lederegenskapene til potensielle toppledere. I det følgende vil du lære mer om oppgavene til Talent Q-testene.

Om Test The Talent

Test The Talent er en norsk opplæringsportal for jobbtester

Testene våre er utviklet for å gi god øving før jobbtesten

Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.

Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre

Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Struktur

Strukturen i Talent Q-tester er forskjellig for kunnskaps- og personlighetstester.

Test av kunnskap

Talent Q Aspects og Talent Q Element Test har en lignende struktur. Begge testene er delt inn i tre deler: numeriske, verbale og logiske ferdigheter. Den numeriske delen er basert på analyse og tolkning av datasett i form av tabeller og diagrammer. Den verbale delen går ut på å analysere tekst og svare på ulike spørsmål. Den logiske delen av testen går ut på å gjenkjenne logiske sammenhenger og regler. Disse må gjenkjennes og brukes på en meningsfull måte.

Personlighetstest

I de to personlighetstestene Talent Q Dimension og KFALP Leadership Potential Test blir du bedt om å ta stilling til ulike påstander på en skala. Personlighetstestene gir informasjon om din motivasjon og arbeidsmoral.

Testkategorier og spørsmålstyper

Korn Ferry – Talent Q Aspects

Talent Aspects er en litt enklere test som brukes i søknadsprosessen for unge fagpersoner og ikke-akademikere. Testen består av tre deler: tallforståelse, verbal forståelse og logisk tenkning.

I den numeriske delen må du tolke grafer og tabeller og svare på relevante spørsmål.

I den verbale delen får du utdelt korte tekster som du skal trekke konklusjoner fra. Din evne til å analysere tekster blir testet.

Den logiske delen tester konsentrasjons- og oppmerksomhetsevnen din. Under tidspress må du gjenkjenne visse regler i tall og bokstavkoder.

Korn Ferry – Talent Q Element

Talent Q Element er mer krevende og brukes til å rekruttere nyutdannede og ledere opp til toppledere. Testen inneholder hovedsakelig flervalgsspørsmål. En spesiell utfordring er det store antallet svaralternativer, som gjør det umulig å gjette. Testen er også adaptiv, noe som betyr at vanskelighetsgraden øker over tid. I tillegg er det tidspress. Talent Q Element-testen består også av tre deler: tallforståelse, verbal forståelse og abstrakte ferdigheter.

I den numeriske delen får du data med diagrammer og tabeller som du skal svare på. Her får du mange svaralternativer, men du har bare 16 minutter på deg til 12 spørsmål.

I den verbale delen av testen skal du svare på totalt 15 spørsmål i tekstanalyse. Du har 16 minutter til dette. Du får utdelt en kort tekst og skal teste troverdigheten til en påstand basert på informasjonen i teksten.

I den abstrakte/logiske delen skal du løse 12 oppgaver i form av symbolrekker og matriseoppgaver på 15 minutter. Her må du gjenkjenne abstrakte regler og bruke dem vekselvis.

Talent Q – dimensions

Denne testen er utformet for å måle dine personlige interesser og din motivasjon for den potensielle jobben i selskapet. I tillegg gir resultatene informasjon om dine sosiale ferdigheter, din arbeidsmoral og hvordan du håndterer visse situasjoner. I hver oppgave får du fire påstander som du skal plassere på en skala fra svært sant til ikke sant i det hele tatt.

I en personlighetstest er det ikke noe riktig eller galt i svarene dine. Testen viser imidlertid om du og det potensielle selskapet passer godt sammen når det gjelder kultur og moral. Du finner mer informasjon om personlighetstester her på Test The Talent.

Testen er tilgjengelig i tilpassede versjoner avhengig av bransje og stilling.

Analyse av ledelsespotensialet i KFALP

Testen er en omfattende test for potensielle ledere som måler deres potensial for suksess. Resultatet er en personlighetsprofil som gir en generell prediksjon av hvordan kandidaten vil prestere i en lederstilling. Svarene på de ulike spørsmålene gir informasjon om følgende personlige egenskaper som er viktige i en lederstilling:

Motivasjon

Erfaring

Oppmerksomhet på detaljer

Lederegenskaper

Oppførsel

Mulighet for utvikling i lederstillingen

Til slutt gir resultatet av testen en oversikt over hvor god du er som leder generelt. Testen måler ikke om du også passer inn i organisasjonen og kan håndtere spesifikke utfordringer.

Evaluering

Når du har gjennomført en ekte Korn Ferry – Talent Q-test, blir testresultatet ditt sendt til selskapet du har søkt på en ny stilling hos. Den samlede poengsummen din er basert på de riktige svarene du gir. Dette sammenlignes med en normgruppe og gjenspeiles deretter i en persentilpoengsum.

Et eksempel:

En poengsum på 70 betyr at du er bedre enn 70 % av deltakerne i normgruppen og dermed blant de 30 % beste. Det betyr at du har gode sjanser til å gå videre i søknadsprosessen.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noen riktige eller gale svar i personlighetstesten Q-Dimension. Det avgjørende er om svarene dine passer til organisasjonen.

Den beste forberedelsen til Korn Ferry – Talent Q

  1. Øv så mye som mulig med øvingstestene før du tar den virkelige prøven.
  2. Øv på de vanligste måtene å telle på, for eksempel hoderegning, treregelen, prosentregning og så videre.
  3. Spør bedriften nøyaktig hvilke ferdighetsområder det vil bli spurt etter i ansettelsestesten, og fokuser på disse.
  4. Husk verktøyene: Blyant og papir er spesielt nyttig for mellomregninger i de numeriske testene.
  5. Vær så konsentrert og fokusert som mulig når du gjennomfører testen, og velg den tiden på dagen da du kan prestere best.
  6. Sørg for å sitte uforstyrret og sett telefonen på lydløs.
  7. Øv og varm opp rett før den virkelige prøven.

Kjøp tilgang til generelle treningstester

38 x forskjellige testsett
365 testspørsmål
Stor overlapping med spørsmålene i en Grain Ferry – Q Talent Test
Alle testsett er på norsk
Utdypende forklaringer på hvert eneste spørsmål
Tilgangen til alle testene er gyldig i 90 dager.
Tren og bestå Grain Ferry-testen bedre

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer