PRØV EN GRATIS SHL-TEST

For å få en følelse av hva testpakkene våre innebærer før du kjøper en testpakke, gir vi deg muligheten til å prøve en gratis SHL-test. På denne måten kan du få en idé om hvordan testene våre er bygget opp og samtidig få en indikasjon på ditt nåværende kunnskapsnivå.

Uansett hvilket utgangspunkt du har, vil spørsmålene i testpakken gjøre deg bedre i stand til å forstå oppbyggingen av SHL-tester, hvilke typer spørsmål som kan dukke opp på SHL-tester og trene opp hjernen din til å løse denne typen spørsmål.

Det er mulig å prøve en gratis logisk/induktiv SHL-test, en verbal SHL-test og en gratis numerisk SHL-test.

Gratis numerisk SHL-test

I denne testen kan du teste dine ferdigheter i numeriske og statistiske data. Testen består av 9 spørsmål fordelt på tre deler.

 • Du vil bli presentert for data som du må svare på 3 spørsmål ut fra.
 • Din oppgave er å finne riktig svar blant de 4-5 alternativene du har å velge mellom.
 • Det er lurt å ha kalkulator, papir og blyant klar før prøven, siden du skal bruke hjelpemidler under prøven.
 • Du har 12 minutter på deg til å gjennomføre testen.

Umiddelbart etter testen får du tilbakemelding på hvert enkelt spørsmål. Du får også en samlet poengsum og en indikasjon på hvordan du vil gjøre det på en reell test i en ansettelsesprosess.

Gratis logisk SHL-test

I denne testen kan du teste dine ferdigheter i logisk/induktiv resonnering. Testen består av 9 spørsmål.

 • Du får ett spørsmål per figur å svare på.
 • På de fleste av spørsmålene må du gjette den siste figuren i rekken, men på noen av dem er det en av figurene i midten.
 • Du har 12 minutter på deg til å fullføre testen.

Umiddelbart etter testen får du en grundig logisk forklaring på hvert spørsmål og en indikasjon på hvordan du har prestert på en reell test, for eksempel en rekrutteringstest.

Gratis verbal SHL-test

Denne testen gir deg muligheten til å teste forståelsen din av teksten. Du får en tekst på 80-200 ord som du må lese nøye og forstå.

 • Det er totalt 15 spørsmål basert på 5 forskjellige tekster.
 • For hver tekst får du tre spørsmål du skal svare på.
 • Det er lukkede spørsmål eller påstander, og svaralternativene er alltid enten “Sant”, “Usant” eller “Ikke mulig å si”.
 • Vær oppmerksom på svaralternativet “Ikke mulig å si”. Det betyr at det ikke er mulig å avgjøre ut fra den gitte teksten, og det bør derfor ikke brukes som svar basert på din generelle kunnskap om emnet.
 • Du har 10 minutter på deg til å fullføre testen.

Umiddelbart etter testen får du tilbakemelding på hvert enkelt spørsmål og en samlet poengsum, samt en indikasjon på hvor godt du vil gjøre det på en reell test i en ansettelsesprosess.

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer