Cubiks tester på norsk

Norske Cubiks Logikk, Avansert og Intermediate øvingstester.

Du får omfattende tilbakemeldinger og forbedrer deg for hver øvelse du gjør.

Begynn å øve i dag og kom et skritt nærmere drømmejobben.

Test The Talents treningssett passer for alle bedrifter som bruker Cubiks tester

OM CUBIKS-TESTER

Cubiks er en britisk testleverandør som tilbyr et bredt spekter av tester, både personlighets- og ferdighetstester, som du kan øve på her.

Kompetansetestene hos Cubiks heter Logics og består av numeriske, verbale og logiske elementer.

Logics tilbys i to varianter: Logics General Intermediate og Logics Advanced. Hos Test The Talent tilbyr vi opplæring i begge testtypene.

Mer om Cubiks-testene

Test the Talent tilbyr 20 norske testsett
512 spørsmål/oppgaver som du kan øve på.
Testoppgavene finnes i forskjellige vanskelighetsgrader
Cubiks Logics Advanced og Cubiks General Intermediate.
Du kan identifisere ditt nivå og utvikle det derfra.
Du får grundig tilbakemelding på hvert enkelt spørsmål.
De beste forutsetningene for å forbedre deg.

Hvilke selskaper bruker Cubiks tester

Mange norske og internasjonale selskaper bruker Cubiks til å teste kandidater til både leder- og spesialiststillinger. Eksempler er Novo Nordisk, Maersk, Nykredit, Carlsberg, Audi, DHL, Ernst & Young (EY), KPMG og L’Oréal.

Jeg følte meg tidspresset da jeg måtte gjøre en Cubiks-test på kort tid. Jeg syntes øvingstestene fra Test The Talent var veldig gode, og jeg fikk mye ut av å lese tilbakemeldingene på hvert spørsmål. Jeg brukte faktisk ikke mer enn en time på den, men fikk likevel en høy poengsum da jeg tok den virkelige testen.

Cubiks Logics Advanced teststrategi

Cubiks Logics Advanced krever at du løser oppgavene ganske raskt og fokusert, ellers vil du ikke få et godt resultat bare på grunn av tidspress.

Gå sakte frem for å unngå slurvefeil. Les spesielt nøye, kanskje til og med to ganger, det du blir bedt om å svare på, slik at du er sikker på at du svarer riktig.

Øv så mye du kan, for det vil gjøre deg mye raskere og gi deg et bedre resultat på den virkelige prøven.

Ha hjelpemidler ved siden av deg, spesielt til de numeriske prøvene. Tillatte hjelpemidler er penn og papir til notater og kalkulator.

Sett telefonen på flymodus og sett deg på et sted der du er sikker på ikke å bli forstyrret.

Kjøp tilgang

15 x Cubiks Logics Advanced test-sett (312 testspørsmål)
4 x Cubiks General Intermediate test-sett (200 testspørsmål)
Alle test-sett er på norsk
Utdypende tilbakemeldinger på resultatet ditt.
Tilgangen til alle tester er gyldig i 90 dager.
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre på Cubiks tester

HUSK at vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester!

Struktur – Cubiks Logics Advanced og Intermediate

Cubiks Logics Advanced består av tre uavhengige tester, en numerisk, en verbal og en logisk (eller abstrakt som Cubiks kaller det).

Det varierer fra selskap til selskap, og de velger å teste deg i én, to eller alle tre.

Cubiks Intermediate, derimot, er en omfattende test der du blir testet i alle tre områdene samlet, og spørsmålene er mer varierte enn i den avanserte delen.

Opplæringspakken Test The Talents inneholder testspørsmål i alle kategorier.

Struktur – Cubiks Logics Intermediate

Verbale tester

1. Analogi

Analogi betyr likhet/overensstemmelse, og oppgaven her er å vurdere hvordan ordene forholder seg til hverandre.

2. Logiske konklusjoner


Du blir presentert for noen forutsetninger og en konklusjon. Deretter må du svare på om konklusjonen er riktig.

3. Antonymer

Et antonym betyr det motsatte, for eksempel varmt/kaldt eller høylytt/stemme.

Du får en rekke mulige motsetninger til et ord, og du må svare på hvilken som er riktig.

4. Hvilket ord skiller seg ut


Denne typen spørsmål kalles også “Odd one out”. Du ser fem ord som er logisk nært beslektet, men ett av dem er ikke det. Oppgaven din er å identifisere hvilket ord som er logisk forskjellig fra de andre.

Logiske / Abstrakte tester

I denne klassiske logikktesten testes din evne til å gjenkjenne mønstre. Du ser en rekke figurer og må bedømme hvilken figur som er den neste logiske i rekken.

Dette gjøres ved å legge merke til elementene hver for seg, inkludert rammen rundt hovedfiguren, plasseringen av hvert element, endringer i farge og antall osv. Legg spesielt merke til hvordan figurene endrer form og/eller posisjon. På denne måten kan du se hvilken logikk som følges.

Numeriske tester

1. Nummerserie

Du får en tallrekke og må finne ut hvilket tall som er det neste logiske tallet i rekken.

2. Matematiske problemer

Den inneholder en beskrivende tekst. Og du må beregne det riktige svaret ut fra teksten.

3. Løs ligningen (tegn)

3. Løs ligningen (tall)

Struktur – Cubiks Logics Advanced

Numerisk

Nedenfor kan du se et typisk Cubiks Advanced, numerisk spørsmål. Du har data som du må forholde deg til. Basert på dataen, skal du løse et matematisk spørsmål.

Abstrakt (Logisk)

Nedenfor kan du se et typisk logisk spørsmål. De fire øverste figurene følger en logisk rekkefølge, og du må finne ut hvilken av figurene A, B, C eller D som er den neste logiske i rekken. 

 

Verbal

Nedenfor kan du se et typisk verbal spørsmål. Du har et tekststykke til venstre som du må forholde deg til.

Spørsmålet til teksten krever at du raskt har lest og forstått teksten.

Kjøp tilgang

15 x Cubiks Logics Advanced test-sett (312 testspørsmål)
4 x Cubiks Intermediate test-sett (200 testspørsmål)
Alle test-sett er på norsk
Utdypende tilbakemeldinger på resultatet ditt.
Tilgangen til alle tester er gyldig i 90 dager.
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre på Cubiks tester

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer