People Test Logik Trening

Skal du ta en logisk test til People Test og ønsker å forberede deg? Her kan du lære mer om testen og hvordan du får en høy poengsum.

Bedrifter som tester kandidater med People Test Logic-tester

OM PEOPLE TEST LOGIK TESTER

People Test Logic (PTL) er en intelligens- og fullstendighetstest som tilbys av selskapet People Test Systems.

Testen skiller seg fra andre fullstendighetstester ved det store antallet spørsmål (80) og det store utvalget av spørsmålstyper.

Om Test The Talent

Test The Talent er en norsk opplæringsportal for jobbtester
Testene våre er utviklet for å forberede deg før jobbtesten
Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.
Vil tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Hvordan er PTL-testen strukturert?

Testen inneholder 80 spørsmål fordelt på numeriske, logiske (romlige) og verbale spørsmål. Det er mange forskjellige spørsmål, så du vil bare støte på nøyaktig samme type spørsmål noen få ganger, mens du kanskje ikke støter på andre i det hele tatt. Lenger ned på siden finner du detaljerte beskrivelser av de ulike spørsmålstypene du kan støte på.

People Test Logic-testen kan brukes som en vanlig IQ-test og gir grunnlag for opptak i Mensa. Forutsetningen er imidlertid at du får et resultat som tilsvarer en IQ på over 130, dvs. en IQ som tilsvarer 2 prosent av den svenske befolkningen.

Selskapet som tester deg, vil se resultatet ditt fordelt på numeriske, logiske og verbale kategorier samt en samlet IQ-verdi som følger den samme skalaen som IQ tradisjonelt måles etter. Det er en skala der 100 regnes som gjennomsnittet for en normgruppe.

I tillegg får du en poengsum i henhold til svarprosenten din. Du har 30 minutter på deg til å svare på så mange av de 80 spørsmålene som mulig. Testen er imidlertid ikke en hurtigtest, så du bør forsøke å fullføre testen innenfor denne tidsrammen.

Rekkefølgen på spørsmålene virker vilkårlig, men du kan hoppe frem og tilbake gjennom de 80 spørsmålene, og testen gir en god oversikt med tallene 1-80 nederst i testvinduet, samt tydelige markeringer for de spørsmålene du ikke har besvart ennå.

People Test Logik testkategorier og spørsmålstyper

Klik på overskriften eller på + for at folde ud

Matematisk problem

Du står overfor en beskrivende tekst, men en matematisk oppgave som denne:

Anna har et blomsterbed. Hun har 32 blomsterpotter og en vannkanne som rommer 1,5 liter vann. Med en full vannkanne kan hun vanne 8 potter.
Hvor mye vann trenger hun for å fylle alle 32 krukkene?

Fullfør ligningen

Du står overfor en ligning der du skal finne X.

32 + X = 128 – 86

Neste tall i rekken

Du får en rekke med 5-6 tall i en logisk rekkefølge og skal finne neste tall i rekken.

2 4 6 8 10 12 ? (veldig enkelt eksempel)

Uttalelse

Du må forholde deg til et utsagn, for eksempel:

En bil har alltid ? og noen mulige svar, for eksempel. Motor, tak, lys osv.

Bokstav i alfabetet

Du må telle mellomrom i alfabetet for å svare.

Hvilken bokstav ligger mellom C og K?

Det finnes også en variant der du skal svare på hvilken bokstav i et ord som har samme plassering i ordet som i alfabetet.

Hvilket ord skiller seg ut

Av 4-5 nært beslektede ord skal du identifisere hvilket ord som ikke passer inn.

Hvilket ord kommer først i ordboken

Du ser 4-6 ord som er svært like hverandre. Vanligvis må du gå dypt inn i bokstavene for å finne ut hvilket ord som kommer først.

Verbal analogi

Du må vurdere hvordan ordene forholder seg til hverandre. A står i forhold til B slik C står i forhold til ?

Ordenes betydning

Du må vite hva noen litt vanskeligere ord betyr, f.eks. Indignert, lurt eller tvetydig.

Motsetninger (antonymer)

Du får et ord og må finne ordet som er dets motsetning.

Synonymer

Du får et ord og skal finne et ord som har samme betydning.

Grammatiske termer

Blant 5 ord må du velge for eksempel: Hvilket er, eller er ikke, et adjektiv.

Logisk analogi

Du vil bli presentert for noen figurer A,B,C.

Figur A tilsvarer B og C tilsvarer ?

Odd one out

Av 4-5 forskjellige figurer må du identifisere hvilken som skiller seg ut.

Induktivt resonnement

De klassiske logiske figurene, men i en rekkefølge der du må finne den neste logiske figuren i rekken.
Den visuelle variasjonen i de logiske testene i People Test Logic er stor, og du kan støte på spillkort, dominobrikker og andre elementer i tillegg til ulike figurer.

Visuell fantasi

En tekst beskriver figurer, for eksempel en trekant der hjørnene har bokstaver som er byttet om, og du må svare på hvor bokstavene ender.

Former som overlapper hverandre

En stor figur med rektangler som inneholder tall. Det er mange overlappinger i figurene, og du må legge til tall i de definerte overlappingene.

Den beste forberedelsen for People Test Logic

  1. Øv så mye som mulig på øvingstester før den virkelige prøven.
  2. Du velger selv hvilket språk du vil ta prøven på. Velg norsk hvis det er morsmålet ditt. Dette vil hjelpe deg spesielt i ordgjenkjenningsdelen.
  3. Vær så skarp og klar i hodet som mulig når du tar den virkelige prøven, og velg den tiden på dagen da du presterer best.
  4. Sørg for at du sitter uforstyrret og at telefonen er på lydløs.
  5. Øv/varm opp rett før den virkelige testen.

People Test Logic FAQ – Spørsmål og svar

I den offisielle People Test-logikktesten står det at du kun kan bruke penn og papir, noe som betyr at kalkulatorer ikke er tillatt.

Når du tar People Test Logic-testen, kan du velge mellom dansk, engelsk, tysk, svensk, norsk, finsk, islandsk, polsk og mange flere. Vi anbefaler at du velger norsk hvis det er morsmålet ditt, da det vil hjelpe deg spesielt i de verbale spørsmålene.

Hovedsakelig større selskaper som Handelsbanken, Kemp & Lauritzen, Novo Nordisk, Mediq, Niras og mange andre. Testen brukes vanligvis til å teste direktører, ledere og enkelte ansatte på funksjonsnivå.

Du har 30 minutter på deg til å svare på 80 spørsmål/oppgaver. Dette tilsvarer et gjennomsnitt på 2,66 minutter per spørsmål.

Kjøp tilgang til generelle treningstester

38 x forskjellige testsett
365 testspørsmål
Stor overlapping i forhold til spørsmålene i PTL-testen
Alle testsett er på norsk
Utdypende forklaring på hvert eneste spørsmål
Tilgangen til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og bli bedre på en People Test Logic Test

Husk at hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester, gir vi deg pengene tilbake!

Test The Talent tilbyr pedagogiske tester designet for kandidater som ønsker å øve seg før den virkelige testen People Test Logic Test.

Test the Talent har ingen tilknytning til People Test Systems A/S eller deres varemerker.

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer