PREDICTIVE INDEX (PICA) TESTER PÅ NORSK

Øvelsestester på norsk med omfattende feedback. Begynn å øve i dag, og opplev at du forbedrer deg markant og raskt kommer mange skritt nærmere drømmejobben.

Test The Talents testpakker er velegnet til virksomheter som bruker PICA tester, som for eksempel:

OM PREDICTIVE INDEX (PICA) – TESTENE

PREDICTIVE INDEX (PICA) står for Predictive Index Learning Indicator (PICA), men het tidligere Professional Learning Indicator (PLI). Testen har et fast format med 50 spørsmål som skal besvares på kun 12 minutter. PICA -testen brukes av mange virksomheter for å vurdere jobbsøkeres evner innen numeriske, verbale og logiske (induktive) disipliner.

Mer om Predictive Index (PICA) testene

Test The Talent tilbyr 5 norske testsett med Predictive Index (PICA) tester i høy kvalitet.

Du kan identifisere nivået ditt, slik at du vet om du vil klare den ekte testen.

Du får utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål og vil tilbyr de beste betingelsene for å bli bedre.

GRATIS PREDICTIVE INDEX (PICA) TEST

Prøv en Predicitive Index (PICA) test – det er gratis og krever ingen opprettelse av bruker. Testen er på norsk og består av 25 spørsmål som du skal besvare på 6 minutter. Du får feedback på resultatet ditt med en gang.

Hvem bruker Predictive Index (PICA) tests?

I Norge brukes Predictive Index (PICA) testen av mange kjente virksomheter, som f.eks. Mærsk, EY etc. 

Test The Talents test er utviklet spesifikt til Predictive Index (PICA) og for å hjelpe deg med å forbedre deg, uansett hvilken virksomhet du skal ta testen hos

PREDICTIVE INDEX (PICA)-TESTENES STRUKTUR

En Predictive Index (PICA)-test er delt i tre områder med tre underkategorier hver.

NUMERISKE TESTER

1. Nummerserier

Du blir presentert for en tallrekke og skal regne ut hvilket tall som er det neste logiske i rekken.

2. Laveste tall

Du vil bli presentert for en rekke tall/uttrykk og må beregne hvilke som er de laveste.

3. Matematisk problemer

Du vil bli presentert for en beskrivende tekst og en rekke ulike tall. Og du må beregne det riktige svaret ut fra teksten.

VERBALE TESTER

1. Analogi

Analogi betyr likhet/samsvar, og oppgaven her er å vurdere hvordan ordene forholder seg til hverandre.

2. Logiske slutninger

Du vil bli presentert for noen antakelser/fakta og en konklusjon av disse. Du må deretter svare på om konklusjonene er riktige eller ikke.

3. Antonymer

Et antonym betyr motsatte ord, for eksempel varmt/kaldt eller høyt/lavt.

Du vil bli presentert for en rekke mulige motsetninger til et ord, og du må svare på hvilket ord som er riktig.

LOGISKE/INDUKTIVE TESTER

I denne typen klassisk logisk test testes dine evner til å gjenkjenne mønstre. Du ser en rekke figurer og må deretter bedømme hvilken figur som enten er den neste logiske i rekken, hvilken som mangler eller hvordan figurene passer sammen.

Dette gjøres ved å legge merke til elementene hver for seg, inkludert rammen rundt hovedfiguren, plasseringen av hvert element, endring i farge og antall osv. Se spesielt på hvordan figurene endrer form og/eller posisjon. På denne måten kan du se hvilken logikk som følges.

1. Figurlikhet

For denne typen må du se på noen eksempler på ulike figurer og deretter identifisere hvilken som skiller seg ut fra de andre.

2. Logisk Analogi

Her får du presentert et sett med to figurer som skal ses som en før- og etterfigur. Du må identifisere logikken som brukes for å gå fra før- til etter-figuren. Deretter skal du bruke samme logikk på en ny figur for å finne et resultat.

3. 3. Induktivt resonnement

Her ser du en rekke figurer som endrer seg i et bestemt mønster, og du må identifisere hvilken figur som er den neste logiske i rekken.

PICA – Vanlige Spørsmål og Svar

I gjennomsnitt får de fleste en score på 17-23, noe som betyr at du svarer riktig på 17-23 av de 50 spørsmålene. For å være blant de beste kandidatene bør du svare riktig på minst halvparten av spørsmålene (25). Hvis du får en poengsum under 17, regnes dette som en lavere poengsum. Prøv vår gratis kognitive PI-test og se hvordan du ville gjort det i en ekte test.

Hvis du ligger rundt 70 %, betyr det at du har gjort det bedre enn 70 % av alle andre som også har tatt testen.

Godt å vite: Det er ikke tillatt å bruke kalkulator på PIs kognitive test! Forbered deg derfor nøye til testen for å gi deg selv de beste forutsetningene for å lykkes.

Spesielt hvis du søker på en ettertraktet stilling, vil du sannsynligvis ha mange konkurrenter som må gjennomføre den samme testen. For å øke sjansene dine for å nå neste nivå i rekrutteringsprosessen bør du skille deg ut fra de andre kandidatene. Hvis du i tillegg viser at du har gode kognitive ferdigheter, skaper du automatisk et positivt bilde av arbeidsgiveren. Det viser at du kan lære deg nytt innhold raskt og prestere under press.

Med et mer enn godt resultat har du svært gode sjanser til å få drømmejobben. En høy poengsum kan også gi deg større frihet til å ta beslutninger om lønn eller forfremmelsesmuligheter.

En prediktiv indekstest inneholder spørsmål som måler deres matematiske, verbale og logiske/induktive evner. Hvert av de tre områdene har underkategorier.

Matematikk

  • Tallrekker: Du får utdelt en tallrekke som du skal fortsette.
  • Minste tall: Du får utdelt flere ligninger og må angi hvilken som har den minste verdien.
  • Matematikkoppgaver: Du får en tekstoppgave og flere svaralternativer. Ut fra teksten skal du regne ut løsningen.

Verbal

  • Analogi: Du skal vurdere hvordan ulike ord henger sammen.
  • Logisk resonnement: Du får en rekke fakta eller påstander. Oppgaven din er å finne ut om utsagnet er sant.
  • Antonymer: Ord med motsatt betydning. Du får et ord og må velge hvilket av svaralternativene som tilsvarer det motsatte.

Logisk

  • Likheter mellom illustrasjoner: Du får flere figurer og må avgjøre hvilken som er forskjellig fra de andre.
  • Logisk analogi: Du får presentert ulike bilder og må gjenkjenne hvordan det aktuelle bildet ser ut.
  • Induktivt resonnement: Du får flere figurer og må finne ut hvilken som passer inn i neste rad.

Ja, det kan du. Med omfattende forberedelser vil du få lettere for å svare på utfordrende spørsmål under tidspress, noe som igjen vil føre til betydelig bedre resultater.

Bruk Test The Talents testpakke og kom endelig nærmere drømmejobben. Test The Talent-kunder forbedrer seg i gjennomsnitt med 76 %.

Benytt anledningen til å gjøre deg kjent med spørsmålene, slik at du ikke får panikk under den virkelige testen.

I tillegg gir Test The Talent deg en guide til hvordan du løser logiske oppgaver. Dette hjelper deg til å forstå logikken og til å svare raskere på alle logiske spørsmål. Dette bidrar også til et bedre testresultat.

Predictive Index (PICA)-TESTSTRATEGI

Målet med å ta en prediksjonsindekstest (PICA) er å svare riktig på så mange spørsmål som mulig. Ettersom vanskelighetsgraden er relativt høy og tiden er svært kort, er det for de fleste ikke realistisk å komme i nærheten av 50 riktige svar.

Husk at ett feil svar ikke teller, og at de fleste bedrifter kun fokuserer på den samlede poengsummen din og ikke går nærmere inn på svarene dine eller hvilke spørsmålskategorier du gjorde det bra eller dårlig på.

Derfor kan det være en god strategi å identifisere hvilke typer spørsmål du er god på, og hvilke du er mindre god på. Da vet du hva du skal øve på og/eller hvilke spørsmål du skal hoppe over eller bare gjette raskt og mer eller mindre i blinde.

Normalfordeling

Du bør forvente å kunne svare riktig på ca. 25 av spørsmålene for å oppnå en normalfordeling. Det betyr at hvis du får mindre enn 25 riktige svar, ligger du under gjennomsnittet, og hvis du får mer enn 25 riktige svar, ligger du over gjennomsnittet.

KJØP TILGANG

5 x Predictive Index (PICA) testsett

200 testspørsmål

Alle testsett er på norsk

Utdypende feedback på resultatet ditt

Adgang til alle tester er gyldig i 90 dager

Vil tilbyr de beste betingelsene på å bli bedre på PICA tester

Husk at vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er helt tilfreds med Test the Talents tester

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer