Gratis verbal SHL-test består av 15 spørsmål

  • Du har 10 minutter til å gjennomføre testen.
  • Ditt mål er å svare riktig på så mange spørsmål som mulig.
  • Det er tre spørsmål til hver tekst, og hvert spørsmål har tre svaralternativer, men kun ett av disse er korrekt.
  • Svaralternativene er “Sant”, “Usant” og “Ikke mulig å si”. Sistnevnte betyr at det ikke kan svares på spørsmålet ut ifra teksten, og skal ikke besvares generelt i forhold til din allmenne kunnskap om emnet.
  • Sørg for at du sitter på et sted der du ikke blir forstyrret.
© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer