ACE GMA TEST PÅ NORSK

Har du en kommende ACE GMA-test? og vil du gjerne forberede deg best mulig? Les mer om testen og hvordan du kan få en høy poengsum på ACE GMA-testen.

Bedrifter som tester kandidater med ACE GMA-tester

OM ACE GMA-TESTER

Testen er utviklet og tilbudt av selskapet Master International, og i Norge, Master Management Norge

ACE GMA-testen, som andre ferdighetstester, er der for å måle potensialet ditt når det gjelder å se gjennom komplekse sammenhenger og ta de logisk beste avgjørelsene. I tillegg viser testen også din evne til å tilegne deg ny kunnskap.

Om Test The Talent

Test The Talent er en norsk opplæringsportal for ferdighetstester
Testene våre er utviklet for å trene før ferdighetstesten
Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Hvordan er en ACE GMA-test strukturert?

Testen er tredelt, med en numerisk (matematisk) del, med tekstbaserte matematiske problemer, en logisk (abstrakt/romlig) del hvor man skal se gjennom logikken til en figur. Til slutt er det en verbal del hvor det er dine evner i forhold til ord som testes. Alt i alt er testen en utmerket indikator på den tradisjonelle måten å måle IQ på.

Selve testen tar vanligvis 30 minutter, unntatt instruksjon og gjennomgang av demo-spørsmål. Testen inneholder kun 12 spørsmål, men spørsmålene er svært vanskelige, både generelt og i forhold til andre tester. Til gjengjeld så har du relativt lang tid på hvert spørsmål (2,5 minutter) Det finnes også en lengre versjon av ACE GMA-test med 24 spørsmål på 75 minutter.

Hastighet er imidlertid en del av testen, så poengsummen din blir bedre hvis du har tid til overs etter at du har svar på alle spørsmålene.

Hva er en Metis-test?

ACE GMA-testen omtales av noen som en Metis-test, men det er ikke det riktige navnet. Metis er rett og slett navnet på systemet som selskapet bak ACE GMA-testen og andre tester bruker for å kjøre testene. Så Metis-begrepet er mest relevant for (HR)-ansatte i bedriftene som tester kandidater med ACE GMA-tester eller andre typer tester fra Master Norge.

ACE GMA testkategorier og spørsmålstyper

Du vil bli presentert for et tekstbasert matematisk spørsmål som f.eks. dette litt enkle eksempelet

Til Halloween besøkte Willam 12 hus. I 5 av husene fikk han en sjokoladeplate, i 4 av husene fikk han en slikkepinne, og på resten av stedene fikk han karameller.
I hvor mange prosent av husene fikk han karameller?

Du skal svare i et åpent felt, dvs. du kan ikke gjette fra fem forskjellige forhåndsdefinerte alternativer.

Denne klassiske logiske/IQ-figur type, tester dine såkalte spatiale evner.

I ACE GMA-testen er det utelukkende en figurtype med 9 felt, i en matrise formasjon 3×3.

Ett av feltene er tomt (vanligvis det siste feltet i nedre høyre hjørne), og du må finne ut hvilket av de 4-6 forhåndsdefinerte svaralternativene som er det riktige.

Den 3. type spørsmål handler om verbal evner, dvs. dine ferdigheter i ord-forståelse.

Spørsmålstypen kalles også analogi, hvor man testes i hvor sterk man er til å se sammenhengen mellom ord.

Kaliber: skytevåpen

Diameter: ?

Rør
Kanal
Verktøy
Slagvåpen

I eksemplet ovenfor krever det at du har forkunnskaper om at diameteren på løpet til et skytevåpen kalles kaliber, som også er et mål på størrelsen på prosjektilet.

Tilsvarende analogi finnes kun med rør da man alltid spesifiserer et mål på størrelsen på et rør i diameter. Tilsvarende sammenheng er utelukket for de tre andre mulige svarene.

Hvordan måles et ACE GMA-testresultat

Når du har tatt ACE GMA-testen vil firmaet du tester for, få en rapport på testresultatet ditt som inneholder.

  • En samlet poengsum på en skala fra 1-10.
  • En poengsum fra 1-10 i hvert av de tre delområdene (numerisk, logisk, verbal)
  • En hastighetsscore for hvert av de tre delområdene fra 1-10.
  • En tekstbasert tolkning av dine testresultater som kan brukes til å snakke om ved neste jobbintervju
  • En tolkning av testresultatet ditt i forhold til gjennomsnittet (normalfordeling)

ACE GMA-testen 1-10 poengsum følger en norm gruppe (normalfordeling) dvs. av de som tar testen, ikke befolkningen generelt. Hvis du scorer 5, er du midt i feltet.

Hvordan få en høy score i ACE GMA-tester

  1. Tren så mye du kan på ferdighetstestene før riktig test
  2. Du velger selv hvilket språk du vil ha testen på. Velg norsk hvis dette er ditt morsmål. Det vil hjelpe deg spesielt i ordgjenkjenningsdelen.
  3. Vær så skarp og klar i hodet du kan når du tar den rette testen, velg den tiden på dagen du presterer best.
  4. Pass på at du sitter helt uforstyrret og sett telefonen i stille/flymodus.
  5. Tren/varm opp rett før den virkelige testen.

Kjøp tilgang til generelle treningstester

38 x forskjellige testsett
365 testspørsmål
Stor likhet i forhold til spørsmålene i ACE GMA-testen
Alle testsett er på norsk
Utdypende forklaring på hvert eneste spørsmål
Tilgangen til alle tester er gyldig i 90 dager.
Tren og prester bedre på din ACE GMA Test.

HUSK at vi gir deg pengene tilbake hvis du ikke er helt fornøyd med Test The Talents betalte tester!

Test The Talent tilbyr treningstester som er designet for at kandidater skal trene før den virkelige ACE GMA-testen.

Test The Talent har ingen tilknytning med  Master Management Norge AS, Master International AS eller deres varemerker.

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer