Numeriske tester på Norsk

Her kan du øve deg på å løse numeriske testoppgaver. Test The Talent tilbyr numeriske øvelser med detaljerte tilbakemeldinger på norsk. Øv deg her og kom et skritt nærmere drømmejobben.

Test The Talent forbereder deg på best mulig måte til jobbtestene du blant annet får på ….

Nummeriske spørsmålstyper

Tabell/Graf Numerisk testspørsmål

Her er et eksempel på et vanlig numerisk spørsmål. Denne typen spørsmål er karakteristisk for SHLs numeriske tester, men de forekommer også i Cubiks, Saville, People Test Logic og flere andre testsystemer.

Oppgaven i denne oppgavetypen er å lese dataene i tabellen eller grafen, og deretter beregne svaret på spørsmålet som stilles. Svaralternativene er alltid faste, så du må bare velge riktig svar blant de oppgitte alternativene.

Nummerserie

Du vil bli presentert for en rekke tall, og så må du finne ut hvilket tall som er det neste logiske i rekken.

Laveste tall

Her blir du presentert for en rekke tall eller matematiske uttrykk og må finne ut hvilket av alternativene som gir det laveste tallet.

Matematiske problemer

Her får du presentert en beskrivende tekst med et matematisk problem. Basert på informasjonen i teksten skal du regne ut det riktige svaret.

Numeriske Tester brukes av

SHL test   –  PICA (PLI ) test  –  Cubiks Logik  –  Saville Tests  –   Thomas  GIA  –  IBM Kenexa  –  Talent Q / Korn Ferry  – Hogan  –  Cut-ePeople Test LogikACE Kognitiv Test

Test The Talent

Test The Talent er en norsk treningsportal for evnetester
Testene våre er utviklet for å gi god øving før jobbtesten
Du vil få utdypende tilbakemeldinger på hvert enkelt spørsmål.
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre
Test The Talent-kundene forbedrer seg i gjennomsnitt 76 %

Kjøp tilgang til numeriske tester

38 x test-sett
Inkludert mange numeriske tester
Alle test-sett er på norsk
Utdypende tilbakemelding på resultatet ditt.
Tilgangen til alle testene er gyldig i 90 dager.
Vi tilbyr de beste forutsetningene for å bli bedre på numeriske tester

Husk at hvis du ikke er fornøyd med Test The Talents betalte tester, får du pengene tilbake!

Gratis Numerisk SHL test

I denne testen kan du teste dine ferdigheter i numeriske og statistiske data. Testen består av 9 spørsmål fordelt på tre sett.

  • Du blir presentert for en graf eller en tabell som du må svare på tre spørsmål ut fra.
  • Du skal beregne den og velge riktig svar blant 4-5 faste svaralternativer.
  • Du kan og bør bruke hjelpemidler. Ha kalkulator, blyant og papir klart.
  • Du har 12 minutter på deg til å gjennomføre prøven.

Umiddelbart etter testen får du en grundig logisk forklaring på hvert spørsmål og en indikasjon på prestasjonsnivået ditt på en reell test i rekrutteringsprosessen.

© Copyright 2024 - Test The Talent - Disclaimer